top of page
Zoeken

Algemene voorwaarden, nodig of overbodig?


Ondanks dat nergens in de wet een verplichting te vinden is dat u als ondernemer algemene voorwaarden móét hebben, had u uw algemene voorwaarden beter gister al kunnen (laten) maken dan vandaag. Wanneer u geen algemene voorwaarden heeft laten maken, of wanneer u gebruik maakt van een standaard voorbeeld dat u op Google heeft gevonden, loopt u onnodige risico’s. Vaak kijkt men pas naar de algemene voorwaarden wanneer het conflict al is ontstaan: “kan ik een boete bij mijn klant in rekening brengen nu hij mij niet op tijd betaald?” of "wat als mijn klant zich na 30 dagen na aankoop beroept op zijn herroepingsrecht?"


Algemene voorwaarden zijn precies dat wat u ervan verwacht: algemeen. In de algemene voorwaarden worden geen kernbedingen opgenomen zoals de prijs van uw producten en welke producten en/of diensten u precies levert. Bedingen over de betalingstermijn, boeteclausules of rente worden in de algemene voorwaarden opgenomen, omdat deze bedingen voor alle toekomstig te sluiten overeenkomsten handig zijn.


Je mag in de algemene voorwaarden alles opnemen wat je wilt..


.. tenzij, deze bepalingen onredelijk bezwarend zijn. Vooral als uw klanten consumenten of eenmanszaken zijn, zijn er aan uw algemene voorwaarden regels verbonden. Consumenten en kleine ondernemers worden door de wet namelijk extra beschermd tegen onredelijk bezwarende algemene voorwaarden. Maar ook als uw klanten bedrijven zijn, kunt u niet zomaar van alles bepalen in uw voorwaarden. Sommige bepalingen in de wet zijn aan te merken als dwingend recht, waarvan in uw algemene voorwaarden niet nadelig van mag worden afgeweken. Denkt u bijvoorbeeld aan het recht op herroeping of de bedenktermijn.


Met alleen het (laten) opstellen van algemene voorwaarden bent u er echter nog niet. Als u uw algemene voorwaarden niet op de juiste manier aan uw klanten ter kennis brengt, zijn uw algemene voorwaarden helaas niets waard. Algemene voorwaarden moeten krachtens de wet ter hand worden gesteld, vóórdat de overeenkomst wordt gesloten. Algemene voorwaarden worden daarom bijvoorbeeld in PDF vorm meegestuurd met de opdracht die u per e-mail aan uw klant verstrekt. Bij webshops ziet u vaak dat voordat klanten de bestelling kunnen plaatsen een vakje aan kunnen vinken waarmee zijn accepteren dat zij van de algemene voorwaarden kennis hebben genomen en deze hebben geaccepteerd.


Of de klanten de algemene voorwaarden nu ook daadwerkelijk gelezen en begrepen hebben, maakt voor de wet geen verschil. Vereist is alleen dat conform de wettelijke vereisten ter hand is gesteld. Zodra klanten hebben “aangevinkt” dat zij van de algemene voorwaarden op de hoogte zijn gesteld, komt het risico dat zij de algemene voorwaarden niet hebben gelezen of hebben begrepen voor de klant. Wanneer een klant achteraf een verweer probeert aan te voeren dat hij de voorwaarden eigenlijk niet heeft gelezen en hij dus niet op de hoogte was van de boete die hij verschuldigd is geraakt door het onbetaald laten van de factuur, zal dit verweer dus geen stand houden.


Voorkom dat u onnodig risico’s loopt door geen (juiste) algemene voorwaarden te hanteren. Indien u hulp nodig heeft bij het laten nakijken of opstellen van uw algemene voorwaarden horen wij graag van u. Twijfelt u niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen.


 

Comments


bottom of page