top of page
Zoeken

Ondernemers: "Corona, en nu?"“Mijn klanten willen de overeenkomst ontbinden, omdat ik door de coronacrisis mijn diensten niet meer (volledig) kan aanbieden. Wat nu?”


In de vorige blog zijn de werk gerelateerde vragen en antwoorden in verband met de coronacrisis vooral vanuit de kant van werknemers behandeld. Deze blog ziet juist toe op de wettelijke gevolgen die de coronacrisis voor ondernemers met zich meebrengt. Ondernemers staan voor moeilijke (juridische) vraagstukken zoals hoe om te gaan met klanten die hun geld terug vragen omdat ik mijn producten/diensten niet langer kan leveren of wat te doen met klanten die hun lopende abonnementen willen stopzetten?


De wet is hier in beginsel heel duidelijk over. Als overeenkomsten niet kunnen worden nagekomen is er vaak sprake van wanprestatie. Er is sprake van een wanprestatie zodra een van de partijen geheel of gedeeltelijk tekortkomt in hetgeen is afgesproken in de overeenkomst. Deze tekortkoming in de nakoming moet aan de schuldenaar toegerekend kunnen worden. Zodra een wanprestatie is gepleegd zijn er verschillende oplossingen voorhanden, te weten: nakoming met schadevergoeding, vervangende schadevergoeding, opschorting van de verplichtingen en het ontbinden van de overeenkomst.


Overmacht?

Wanneer een wanprestatie wordt gepleegd die niet toerekenbaar is aan de schuldenaar, kan sprake zijn van overmacht. Overmacht kan in eerste instantie zijn overeengekomen in de overeenkomst of de daarbij behorende algemene voorwaarden, maar kan ook van toepassing zijn als er schriftelijk niets over is vermeld.


Ontzettend fijn zou het zijn als u nu terugkijkt in uw overeenkomsten en algemene voorwaarden en er achter komt dat in uw stukken een overmachtsclausule is opgenomen. Op zo’n clausule kunt u zich natuurlijk niet altijd blindelings beroepen. Als u een restaurant exploiteert die nu door de overheidsmaatregelen gesloten moet blijven slaagt een beroep op de clausule eerder dan wanneer u bijvoorbeeld als marketingbedrijf uit voorzorg de deuren van uw bedrijf sluit en de werkzaamheden neerlegt. Als u wel een geslaagd beroep op de overmachtsclausule kan doen is de kans groot dat u “veilig” zit als ondernemer.


Iets lastiger, maar nog steeds goed mogelijk, is een beroep op de wettelijke bepaling voor overmacht (zonder dat een overmachtsclausule in de overeenkomst is opgenomen). Volgens de wet kan een tekortkoming niet aan de schuldenaar worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Ook hier geldt; zonder verdere toelichting stoppen met de werkzaamheden en uw klanten aan hun lot overlaten zal u niet ten goede komen. Van u als ondernemer wordt verwacht dat u zich inspant om uw werkzaamheden alsnog zo goed mogelijk probeert te verrichten en de schade van uw klanten zo veel als mogelijk probeert te beperken. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van online lessen door sportscholen, online colleges door scholen en universiteiten, het hanteren van kleinere klassen door opvangcentra of het voorkomen dat teveel klanten zich tegelijk in uw winkel bevinden.


Kortom, voor u als ondernemer zijn er (juridisch gezien) echt nog mogelijkheden. Het is belangrijk tijdig te handelen en te anticiperen en u zo goed mogelijk in te spannen om uw aansprakelijkheid te voorkomen of te beperken.


Als u er zelf niet helemaal uitkomt, zich afvraagt of uw algemene voorwaarden voldoende dekkend zijn of uw algemene voorwaarden aan wil laten passen voor in de toekomst, neem dan contact met ons op. Hoogendoorn Legal Consultancy staat voor u klaar.

Comments


bottom of page