top of page
Zoeken

De vaststellingsovereenkomst, waar moet u op letten?Soms totaal onverwachts en soms na een eerdere aankondiging kan u van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst voor uw neus geschoven krijgen. Een vaststellingsovereenkomst is een schriftelijk ontslagvoorstel waarmee tussen partijen overeen gekomen wordt dat er een einde komt aan het dienstverband.


Niet verplicht

Het is belangrijk om u te realiseren dat u als werknemer niet verplicht bent mee te werken aan een beëindigingsovereenkomst. Zolang u de vaststellingsovereenkomst niet ondertekent, bent en blijft u bij uw werkgever in dienst onder dezelfde voorwaarden als die u ten tijde van het tekenen van de arbeidsovereenkomst bent overeengekomen. Dit maakt dat u als werknemer (meestal) een sterke positie in kunt nemen tijdens onderhandelingen.


Afspraken

Helaas blijkt uit de praktijk dat werkgevers werknemers vaak het beeld schetsen dat werknemers weinig inspraak hebben op het al dan niet ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst en de daarbij behorende afspraken. Dit is absoluut onjuist. Uw sterke onderhandelingspositie maakt dat u zich kunt verdiepen in de afspraken die in de vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd. Tekent u dan ook vooral niets voordat de te ondertekenen overeenkomst naar uw tevredenheid is opgesteld.


Het is belangrijk dat onder andere de volgende onderwerpen op de juiste manier worden vastgesteld in de vaststellingsovereenkomst: de aanleiding voor het ontslag, de transitievergoeding, het concurrentie- en relatiebeding, eventuele verrekening van opleidingskosten, het uitbetalen van vakantiedagen en vakantiegeld en de vrijstelling van werk. Mocht een van deze onderwerpen niet of niet juist worden neergelegd in de overeenkomst kan dit onder andere problemen opleveren bij het aanvragen van een WW-uitkering of het vinden van een nieuwe baan.


Transitievergoeding

Anders dan bij ontslagprocedures via het UWV of de kantonrechter, is uw werkgever volgens de wet niet verplicht om een transitievergoeding te betalen indien het dienstverband eindigt middels een vaststellingsovereenkomst. Toch wordt door de werkgever die het dienstverband van de werknemer wenst te beëindigen vaak een transitievergoeding aangeboden om de werknemer te bewegen tot ondertekening van de vaststellingsovereenkomst. De hoogte van de vergoeding is de uitkomst van de onderhandelingen tussen beide partijen. De transitievergoeding is meestal het belangrijkste onderdeel van de onderhandelingen.


Rechtsbijstand Het is altijd een goed idee om de onderhandelingen met de werkgever over de afspraken in de vaststellingsovereenkomst aan een jurist over te laten. Naast het feit dat het u een hoop stress bespaart, weet een jurist precies wat er in de vaststellingsovereenkomst opgenomen dient te worden en op welke uitzonderingen er gelet dient te worden. Bovendien worden de kosten die u maakt aan bijstand van de jurist vrijwel altijd door uw werkgever vergoed. Het inschakelen van een jurist bij het onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst, kost u in de meeste gevallen dus niets.


Twijfelt u niet om contact met ons op te nemen indien wij u kunnen helpen met een vaststellingsovereenkomst, wij helpen u graag.

Comments


bottom of page