top of page
Zoeken

Rechten en plichten op de werkvloer tijdens coronaHet coronavirus (COVID-19) treft iedereen en brengt voor iedereen gevolgen en risico’s met zich mee. De meeste vragen die nu rijzen zijn werk gerelateerd; hoe om te gaan met de corona-maatregelen op de werkvloer (die nu waarschijnlijk naar de woonkamer is verhuisd)? In deze blog worden relevante vragen met antwoorden op een rijtje gezet.


“Ik ben bang om naar het werk te gaan, mag ik zelf beslissen thuis te blijven?”

Nee. Van werkgever en werknemer wordt verwacht dat zij zich beide zo goed mogelijk inzetten om een goede en veilige werksfeer te behouden of te creëren. In eerste instantie is werkgever verplicht om zorg te dragen voor een veilige werkplek. Wanneer een werkplek als voldoende veilig wordt aangemerkt, verschilt per werkplek. Uw werkgever is verplicht zich te houden aan alle adviezen van het RIVM en alle maatregelen hieromtrent in acht te nemen. Komt u tijdens uw werk regelmatig in contact met mensen? Dan mag u van uw werkgever meer maatregelen verwachten. Als een veilige werkplek niet langer op uw huidige plek gerealiseerd kan worden, mag van werkgever worden verwacht dat hij meewerkt aan de situatie waarin werknemer thuiswerkt.


“Welke rechten en plichten heb ik indien ik thuis werk?”

Van werknemers mag worden verwacht dat zij hun reguliere werkzaamheden zo goed mogelijk blijven uitvoeren vanuit huis. In principe verricht u dus te taken zoals die in uw contract zijn omschreven, maar het kan voorkomen dat uw werkgever u vraagt om tijdelijk andere taken te verrichten in verband met het (thuis)werken in de coronasituatie. Van een goede werknemer mag worden verwacht dat hij desgevraagd andere werkzaamheden zal verrichten zolang dit redelijk is.


“Ik ben ziek, heb ik recht op loon?”

Ja. Werkgevers dienen bij ziekte door het coronavirus – net zoals tijdens “normale” ziektes -, loon door te betalen. Zieke werknemers dienen zich op de gebruikelijke manier ziek te melden op het werk, contact te houden met werkgever en de bedrijfsarts en instructies op te volgen van de GGD en het RIVM.


“Een huisgenoot is ziek/vertoont ziekte verschijnselen van corona, moet ik werken?”

In deze situatie dient u thuis te blijven, ook al bent u zelf (nog) niet ziek. Overleg goed met uw werkgever. U bent wel nog steeds verplicht te werken, doe dit thuis. In deze situatie mag uw werkgever geen verlofdagen inhouden en heeft u zoals gebruikelijk recht op loon.


“De kinderenopvang is gesloten door het coronavirus. Wat nu?”

De kinderopvang is momenteel slechts beschikbaar voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. Deze cruciale beroepsgroepen bevinden zich onder andere in de zorg, het onderwijs, het openbaar vervoer en de hulpverleningsdiensten. Als uw kinderen niet voor de kinderopvang in aanmerking komen, kunt u uw werkgever vragen of u thuis mag werken. Indien dit niet mogelijk is, kunt u ook calamiteitenverlof opnemen. Tijdens dit korte verlof kunt u opvang van uw kinderen regelen. Tijdens calamiteitenverlof heeft u recht op loon. Als thuis werken voor uw functie niet mogelijk is, moet u mogelijk vakantiedagen opnemen of onbetaald verlof.


Goed werkgever- en werknemerschap

Kortom, de huidige situatie vraagt om goede communicatie tussen werkgever en werknemer. De wet is duidelijk, maar deze uitzonderlijke omstandigheden vragen zo nu en dan om uitzonderingen. Werkgevers zullen zich in de komende tijd zeer in moeten spannen om aan goed werkgeverschap te voldoen, maar andersom wordt hetzelfde van werknemers verwacht. Denk samen na, overleg en probeer samen tot de beste oplossingen te komen. Ga in gesprek, er is meer mogelijk dan u denkt.


Komt u er toch niet uit? Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat Hoogendoorn Legal Consultancy in deze kwestie voor u kan betekenen.

Comments


bottom of page